Warning: file_put_contents(cache/abf3d03a65917839aa85ae7579a77696) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/admin/domains/reade.com/public_html/gtranslate/translate.php on line 85
Nanocz±stki / Nanoproszki (elementy, borek, węglik, azotek, Fosforek, tlenek) z Reade

READE SuperSite Search Reade SuperSite Szukaj

Type your search query in the input boxes to the right and hit the 'Enter' key. Wpisz zapytanie w polach wej¶ciowych w prawo i naci¶nij klawisz "Enter".

Product Search Szukaj produktów


Services Search Usługi Szukaj


Nanoparticles / Nanopowders (elements, boride, carbide, nitride, phosphide, oxide) from READE Nanocz±stki / Nanoproszki (elementy, borek, węglik, azotek, Fosforek, tlenek) z Reade PDF Druk E-mail

nanocz±stki, kryształy nanoproszek, nanophase, nanokryształów, nanocz±stek, nanodots, nanomateriał, nanostruktury, molecular structure, ziarniste. nanocups nano-cz±steczek, nanoalloys,, nanoborides, nanocarbides, nanonitrides, nanophosphides, siarczki nano, nanooxides, tlenki nanorare, ziem, nanodispersionsnanocz±stki, kryształy nanoproszek, nanophase, nanokryształów, nanocz±stek, nanodots, nanomateriał, nanostruktury, molecular structure, ziarniste. nanocups nano-cz±steczek, nanoalloys,, nanoborides, nanocarbides, nanonitrides, nanophosphides, siarczki nano, nanooxides, tlenki nanorare, ziem, nanodispersions

 • Nanoparticle / Nanopowder Synonyms: Nanocz±stek / nanoproszek Synonimy:

Nanoparticles, nanopowder, nanophase, nanocrystal, nanoparticle, nanodots, nanomaterial, nanostructures, molecular structure, granular crystals. Nanocz±stki, kryształy nanoproszek, nanophase, nanokryształów, nanocz±stek, nanodots, nanomateriał, nanostruktury, molecular structure, ziarniste. nanocups, nanoelements, nanoalloys, nanoborides, nanocarbides, nanonitrides, nanophosphides, nano sulphides, nanooxides, nanorare-earth oxides, nanodispersions, nanocups nano-cz±steczek, nanoalloys,, nanoborides, nanocarbides, nanonitrides, nanophosphides, siarczki nano, nanooxides, tlenki nanorare, ziem, nanodispersions

 • Domains Of Nanoparticles & Clusters With Different Structures: Domeny nanocz±stek i klastrów z różnych struktur:

1) Molecules= (~1 to 10 atoms) 1) cz±steczki = (~ 1 do 10 atomów)

2) Clusters= (~10 to 10 3 ) 2) Clusters = (~ 10 do 10 3)

3) Particles= (~10 3 to 10 5 ) 3) Cz±stki = (~ 10 3 10 5)

4) Bulk= (~10 5 and larger) 4) nasypowa = (~ 10 5 i większe)

Source: University of Texas at Austin ¬ródło: University of Texas w Austin

 • Nanoparticle / Nanopowder Product List: Nanocz±stek / nanoproszek listy produktów:

Alumina nanoparticles; Nanocz±stki tlenku glinu; Aluminum nanoparticles; Nanocz±steczki aluminium; Aluminum nitride nanoparticles; Nanocz±steczki aluminium azotku; Aluminum oxide nanoparticles, (alpha & gamma); Nanocz±stki tlenku aluminium, alfa i gamma (); Antimony oxide nanoparticles; Nanocz±steczki tlenku antymonu; Antimony pentoxide nanoparticles; Antymonu nanocz±stki pentanolan; Antimony tin oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku cyny antymonu; Barium sulfate nanoparticles; Nanocz±stki siarczan baru; Barium titanate nanoparticles; Nanocz±stki tytanian baru; Bismuth oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku bizmutu;

Boron nanoparticles; Nanocz±steczki boru; Boron nitride nanoparticles; Nanocz±stek azotku boru; Brass nanoparticles; Nanocz±stki Mosi±dz; Calcium carbonate nanoparticles; Nanocz±stki węglan wapnia; Calcium chloride nanoparticles; Chlorek wapnia; nanocz±stki Calcium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku wapnia; Carbon nanoparticles; Nanocz±stki węgla; Carbon black nanoparticles; Sadza nanocz±stki; Ceramic nanoparticles; Nanocz±stki ceramiczne; Ceria nanoparticles; Nanocz±stki tlenku ceru; Ceria nanoparticles, samarium doped; Nanocz±stki tlenku ceru, samar domieszk±; Cerium nanoparticles; Nanocz±stki ceru;

Cerium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku ceru; Chromium nanoparticles, Chromium oxide nanoparticles (CrO3 & Cr2O3); Nanocz±stki chromu, nanocz±stki tlenku chromu (CrO3 i Cr2O3); Cobalt nanoparticles; Nanocz±stki kobaltu; Cobalt iron oxide nanoparticles; Kobalt nanocz±stki tlenku żelaza; Cobalt oxide nanoparticles (CoO & Co3O4); Nanocz±stki tlenku kobaltu (COO & Co3O4); Cobalt-zinc iron oxide nanoparticles; Kobalt-cynkowe nanocz±stki tlenku żelaza; Copper nanoparticles; Nanocz±stki miedzi; Copper oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku miedzi; Copper oxide nanoparticles (Cu0); Nanocz±stki tlenku miedzi (CU0); Diamond nanoparticles; Nanocz±stki diamentowe;

Dysprosium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku Dysproz; Erbium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku Erb; Europium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku Europ; Ferric oxide nanoparticles, amorphous; Nanocz±stki tlenku żelaza, amorficzne; Fluorescent nanoparticles; Nanocz±stki fluorescencyjne; Gadolinium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku gadolinu; Gold nanoparticles; Nanocz±stki złota; Graphite nanoparticles; Nanocz±stki grafitu; Hafnium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku hafnu; Hastelloy nanoparticles (C276); Nanocz±stki Hastelloy (C276);

Hematite nanoparticles (Fe2O3)- (alpha, beta, amorphous, epsilon, and gamma); Nanocz±stki hematyt (Fe2O3) - (alfa, beta, amorficzna, epsilon i gamma); Indium nanoparticles; Nanocz±stki indu; Indium hydroxide nanoparticles; Wodorotlenek; nanocz±stki indu Indium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku indu; Indium tin oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku cyny indu; Iron nanoparticles; Nanocz±stki żelaza; Iron-cobalt alloy nanoparticles; Nanocz±stki kobaltu ze stopów żelaza; Iron-nickel alloy nanoparticles; Nanocz±stki niklu stopów żelaza; Iron oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku żelaza;

Iron oxide nanoparticles, Fe203 (alpha & gamma); Nanocz±stki tlenku żelaza, Fe203 (alfa i gamma); Iron oxide nanoparticles, Fe304; Nanocz±stki tlenku żelaza, Fe304; Iron oxide nanoparticles, transparent; Nanocz±stki tlenku żelaza, przezroczyste; Iron sulphide nanoparticles; Metalowe nanocz±stki siarczkowe; Lanthanum nanoparticles; Nanocz±stki lantanu; Lanthanum oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku lantanu; Lead oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku ołowiu; Lithium manganese oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku manganu litowe; Lithium titanate nanoparticles; Nanocz±stki tytanianu litu;

Lithium titanium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku tytanu litu; Lithium vanadium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku wanadu litu; Luminescent nanoparticles; Nanocz±stki luminescencyjne; Magnesia nanoparticles; Nanocz±stki tlenku magnezu; Magnesium nanoparticles; Nanocz±stki magnezu; Magnesium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku magnezu; Magnetic nanoparticles; Nanocz±stki magnetyczne; Magnetite nanoparticles (Fe3O4); Nanocz±stki magnetytu (Fe3O4); Manganese nanoparticles; Nanocz±stki manganu; Manganese oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku manganu;

Molybdenum nanoparticles; Nanocz±stki molibdenu; Molybdenum oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku molibdenu; Montmorillonite clay nanoparticles; Nanocz±stki Montmorylonit gliny; Nanoparticle dispersions; Dyspersji nanocz±stek; Nanodots; Nanodots; Nanofiber; Nanowłókien; Nanometals; Nanometals; Nanoparticle oxide suspensions; Zawiesin tlenku nanocz±stek; Nanoparticles, conductive; Nanocz±steczki, przewodz±c±; Nanoparticles, custom chemistry; Nanocz±stki, niestandardowe chemii; Nanoparticles, doped; Nanocz±stki, z domieszk±; Nanoparticles, lubricant grades, spherical; Nanocz±stki, stopnie smarów, kuliste;

Nanoparticles, magnetic; Nanocz±stki magnetyczne; Nanoparticles, other; Nanocz±stki, inne; Nanosheet; Nanosheet; Nanoshells; Nanoshells; Nanowire; Nanodrutu; Neodymium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku neodymowy; Nickel nanoparticles; Nanocz±stki niklu; Nickel iron oxide nanoparticles; Nikiel nanocz±stki tlenku żelaza; Nickel oxide nanoparticles (NiO & Ni2O3); Nanocz±stki tlenku niklu (NiO i Ni2O3); Nickel- titanium nanoparticles; Nanocz±steczki tytanu; niklowo- Nickel- zinc iron oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku żelaza cynku niklu; Niobia nanoparticles; Nanocz±stki Niobia;

Niobium nanoparticles; Nanocz±stki niobu; Niobium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku niobu; Palladium nanoparticles; Nanocz±stek palladu; Platinum nanoparticles; Nanocz±stki platyny; Platinum - silver nanoparticles; Nanocz±stki srebra - Platinum; Praseodymium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku prazeodymu; Ruthenium nanoparticles; Nanocz±stki rutenu; Samarium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku samaru; Silica nanoparticles; Nanocz±stki krzemionki; Silicon nanoparticles; Nanocz±steczki krzemu; Silicon carbide nanoparticles, (beta & amorphous); Węglika krzemu, nanocz±stki i amorficzne (beta);

Silicon dioxide nanoparticles, (fused & quartz); Nanocz±steczek dwutlenku krzemu (skondensowany kwarc); Silicon nitride nanoparticles, (alpha & amorphous); Nanocz±stek azotku krzemu (alfa i, amorficzne); Silicon nitride- Yttrium oxide nanoparticles; Azotków krzemu nanocz±stki tlenku itru; Silicon nitride- Yttrium oxide- Aluminum oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku aluminium azotków krzemu; tlenkiem itru Silicon oxide nanoparticles (SiOx & SiO2); Nanocz±stki tlenku krzemu SiO2 (SiOx), i Silver nanoparticles; Nanocz±stki srebra; Specialty nanoparticles; Nanocz±stki specjalistyczne; Stainless steel nanoparticles (316L); Nanocz±stki ze stali nierdzewnej (316L);

Strontium carbonate nanoparticles; Nanocz±stki węglan strontu; Strontium titanate nanoparticles; Nanocz±stki tytanianu strontu; Talc nanoparticles; Nanocz±stki talk; Tantalum nanoparticles; Nanocz±stki tantalu; Terbium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku Terb; Tin nanoparticles; Nanocz±stki cyny; Tin oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku cyny; Titania nanoparticles; Nanocz±stki dwutlenku tytanu; Titanium nanoparticles; Nanocz±steczki tytanu; Titanium carbide nanoparticles; Węglika tytanu; nanocz±stki Titanium carbo-nitride nanoparticles; Nanocz±steczki tytanu azotku; karbo- Titanium diboride nanoparticles; Nanocz±stki dwuborek tytanu;

Titanium dioxide nanoparticles, anatase grade; Nanocz±stki dwutlenku tytanu, anatazowy klasy; Titanium dioxide nanoparticles, rutile grade; Nanocz±stki dwutlenku tytanu, rutylu klasy; Titanium nitride nanoparticles; Nanocz±stek azotku tytanu; Titanium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku tytanu; Tungsten nanoparticles; Nanocz±stki wolframu; Tungsten carbide nanoparticles; Nanocz±stki węglika wolframu; Tungsten carbide- cobalt nanoparticles; Nanocz±stek kobaltu wolframu carbide-; Tungsten oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku wolframu; Vanadium oxide nanoparticles (VO, V2O3 & V2O5); Nanocz±stki tlenku wanadu (VO, V2O3 i V2O5);

Yellow iron oxide nanoparticles; Żółte nanocz±stki tlenku żelaza; Yttria nanoparticles; Nanocz±stki tlenku itru; Yttria stabilized zirconia nanoparticles; Nanocz±stki tlenku cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru; Yttrium nanoparticles; Nanocz±stki itru; Yttrium- aluminum oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku glinu Yttrium-; Yttrium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku itru; Zinc nanoparticles; Nanocz±stki cynku; Zinc iron oxide nanoparticles; Cynk nanocz±stki tlenku żelaza; Zinc oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku cynku; Zinc sulfide nanoparticles; Nanocz±steczki siarczku cynku; Zirconia nanoparticles; Nanocz±stki tlenku cyrkonu; Zirconium nanoparticles; Nanocz±stki cyrkonu;

Zirconium dioxide nanoparticles (Monoclinic or CaO, CeO2 & Y2O3 stabilized); Nanocz±stki dwutlenku cyrkonu (jednosko¶ny lub CaO, CeO2 i Y2O3 stabilizowany); Zirconium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku cyrkonu; Zirconium silicate nanoparticles; Nanocz±stki krzemianu cyrkonu;

 • Nanoparticle / Nanopowder General Description: Nanocz±stek / nanoproszek Opis Ogólny:

1) A nanoparticle (which historically has included nanopowder, nanocluster, and nanocrystal) is a small particle with at least one dimension less than 100 nm. 1) nanocz±stek (które historycznie zawarte nanoproszek, nanocluster i nanokryształów) jest małe cz±stki w co najmniej jeden wymiar mniejszy niż 100 nm. This definition can be fleshed out further in order to remove ambiguity from future nano nomemeclature. Definicja ta może zostać uregulowana dalej w celu usunięcia niejasno¶ci z przyszłych nomemeclature nano.

2) A nanoparticle is an amorphous or semicrystalline zero dimensional (0D) nano structure with at least one dimension between 10 and 100nm and a relatively large (? 15%) size dispersion. 2) nanocz±steczkow± jest amorficzne lub półkrystaliczne wymiarowa struktura zerowy (0D) nano z co najmniej jednym wymiarze pomiędzy 10 a 100 nm i stosunkowo duż± (~ 15%) dyspersji wielko¶ci. A nanocluster is an amorphous/semicrystalline nanostructure with at least one dimension being between 1-10nm and a narrow size distribution. Nanocluster jest bezpostaciowa / półkrystaliczne nanostruktury w co najmniej jeden wymiar wynosi pomiędzy 1-10nm i o w±skim rozkładzie wielko¶ci. This distinction is an extension of the term "cluster" which is used in inorganic/organometallic chemistry to indicate small molecular cages of fixed sizes. Rozróżnienie to przedłużenie okresu "klaster", które stosuje się w chemii nieorganicznej / metaloorganicznego wskazuje małych klatkach cz±steczkowych stałych rozmiarach. A nanopowder is an agglomeration of noncrystalline nanostructural subunits with at least one dimention less than 100nm. Nanoproszek jest aglomeracja niekrystalicznych nanostrukturalnych podjednostek, z co najmniej jednym dimention mniejsz± niż 100 nm.

3) A nanocrystal is any nanomaterial with at least one dimension ? 3) nanokrystaliczne jakikolwiek nanomateriałów, z co najmniej jednym wymiarze? 100nm and that is singlecrystalline. 100 nm i jest singlecrystalline. Any particle which exhibits regions of crystllinity should be termed nanoparticle or nanocluster based on dimensions. Każda cz±stka, która wykazuje regiony crystllinity powinien być okre¶lany nanocz±stek lub nanocluster na podstawie wymiarów.

 • Nanoparticle / Nanopowder Chemical Grades Presently Available: (Over 150 options) Stopnie nanocz±stek / nanoproszek Chemia obecnie dostępne: (Ponad 150 opcji)

Alumina nanoparticles Nanocz±stki tlenku glinu
Aluminum nanoparticles Nanocz±steczki aluminium
Aluminum nitride nanoparticles Nanocz±stek azotku aluminium
Aluminum oxide nanoparticles, (alpha and gamma) Nanocz±stki tlenku glinu, (alfa i gamma)
Antimony oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku antymonu
Antimony pentoxide nanoparticles Antymonu nanocz±stki pentanolan
Antimony tin oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku cyny antymonu
Barium sulfate nanoparticles Nanocz±stki siarczan baru
Barium titanate nanoparticles Nanocz±stki tytanianu baru
Bismuth oxide nanoparticlesBoron nanoparticles Nanocz±stki tlenku bizmutu nanoparticlesBoron
Boron nitride nanoparticles Nanocz±stek azotku boru
Brass nanoparticles Nanocz±stki Mosi±dz
Calcium carbonate nanoparticles Nanocz±stki węglan wapniowy
Calcium chloride nanoparticles Chlorek wapnia nanocz±stki
Calcium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku wapniowego
Carbon nanoparticles Nanocz±stki węglowe
Carbon black nanoparticles Nanocz±stki sadzy
Ceramic nanoparticles Nanocz±steczki ceramiczne
Ceria nanoparticles Nanocz±stki tlenku ceru
Ceria nanoparticles, samarium doped Nanocz±stki tlenku ceru, samar domieszk±
Cerium nanoparticles Nanocz±stki ceru
Cerium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku ceru
Chromium oxide nanoparticles (CrO3 and Cr2O3) Nanocz±stki tlenku chromu (CrO3 i Cr2O3)
Cobalt nanoparticles Nanocz±stki kobaltu
Cobalt iron oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku żelaza, kobaltu
Cobalt oxide nanoparticles (CoO and Co3O4) Nanocz±stki tlenku kobaltu (COO i Co3O4)
Cobalt-zinc iron oxide nanoparticles Kobalt-cynkowe nanocz±stki tlenku żelaza
Copper nanoparticles Nanocz±stki miedzi
Copper oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku miedzi
Copper oxide nanoparticles (Cu0) Nanocz±stki tlenku miedzi (CU0)
Diamond nanoparticles Nanocz±stki diamentowe
Dysprosium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku Dysproz
Erbium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku Erb
Europium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku Europ
Ferric oxide nanoparticles, amorphous Nanocz±stki tlenku żelaza, amorficzny
Fluorescent nanoparticles Fluorescencyjne nanocz±stki
Gadolinium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku gadolinu
Gold nanoparticles Nanocz±stki złota
Graphite nanoparticles Nanocz±stki grafitu
Hafnium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku hafnu
Hastelloy nanoparticles (C276) Nanocz±stki Hastelloy (C276)
Hematite nanoparticles (Fe2O3)- (alpha, beta, amorphous, epsilon, and gamma) Nanocz±stki hematyt (Fe2O3) - (alfa, beta, amorficzna, epsilon i gamma)
Indium nanoparticles Nanocz±stki indu
Indium hydroxide nanoparticles Wodorotlenek nanocz±stki indu
Indium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku indu
Indium tin oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku indu i cyny
Iron nanoparticles Nanocz±stki metalowe
Iron-cobalt alloy nanoparticles Nanocz±stki kobaltu ze stopów żelaza
Iron-nickel alloy nanoparticles Nanocz±stki stopu niklu, żelaza
Iron oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku żelaza
Iron oxide nanoparticles, Fe203 (alpha and gamma) Nanocz±stki tlenku żelaza, Fe203 (alfa i gamma)
Iron oxide nanoparticles, Fe304 Nanocz±stki tlenku żelaza, Fe304
Iron oxide nanoparticles, transparent Nanocz±stki tlenku żelaza, przejrzyste
Iron sulphide nanoparticles Nanocz±stki siarczek żelaza
Lanthanum nanoparticles Nanocz±stki lantanu
Lanthanum oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku lantanu
Lead oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku ołowiu
Lithium manganese oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku manganu
Lithium titanate nanoparticles Nanocz±stki tytanianu litu
Lithium titanium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku tytanu Lithium
Lithium vanadium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku wanadu Lithium
Luminescent nanoparticles Luminescencyjne nanocz±stki
Magnesia nanoparticles Nanocz±stki tlenku magnezu
Magnesium nanoparticles Nanocz±stki magnezu
Magnesium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku magnezu
Magnetic nanoparticles Magnetyczne nanocz±stki
Magnetite nanoparticles (Fe3O4) Nanocz±stki magnetytu (Fe3O4)
Manganese nanoparticles Mangan nanocz±stki
Manganese oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku manganu
Molybdenum nanoparticles Nanocz±stki molibdenu
Molybdenum oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku molibdenu
Montmorillonite clay nanoparticle Nanocz±stki gliny montmorylonitow±
Nanoparticle dispersions Dyspersje nanocz±stek
Nanodots Nanodots
Nanofiber Nanowłókien
Nanometals Nanometals
Nanoparticle oxide suspensions Zawiesiny nanocz±stek tlenku
Nanoparticles, conductive Nanocz±steczki, przewodz±c±
Nanoparticles, custom chemistry Nanocz±stki, chemii niestandardowej
Nanoparticles, doped Nanocz±stki, z domieszk±
Nanoparticles, lubricant grades, spherical Nanocz±stki, stopnie smarów, kuliste
Nanoparticles, magnetic Nanocz±stki magnetyczne
Nanoparticles, other Nanocz±stki, inne
Nanosheet Nanosheet
Nanoshells Nanoshells
Nanowire Nanodrutu
Neodymium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku neodymowy
Nickel nanoparticles Nanocz±stki niklu
Nickel iron oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku niklu żelaza
Nickel oxide nanoparticles (NiO and Ni2O3) Nanocz±stki tlenku niklu (NiO i Ni2O3)
Nickel- titanium nanoparticles Nanocz±steczki tytanu, niklu
Nickel- zinc iron oxide nanoparticles Niklowo-cynkowe nanocz±stki tlenku żelaza
Niobia nanoparticles Nanocz±stki Niobia
Niobium nanoparticles Nanocz±stki niobu
Niobium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku niobu
Palladium nanoparticles Nanocz±stek palladu
Platinum nanoparticles Nanocz±stki platyny
Platinum - silver nanoparticles Platinum - nanocz±stki srebra
Praseodymium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku prazeodymu
Ruthenium nanoparticles Nanocz±stki rutenu
Samarium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku samaru
Silica nanoparticles Nanocz±stki krzemionki
Silicon nanoparticles Nanocz±steczki krzemu
Silicon carbide nanoparticles, (beta and amorphous) Nanocz±stki węglika krzemu (beta i amorficzny)
Silicon dioxide nanoparticles, (fused and quartz) Nanocz±steczek dwutlenku krzemu (skondensowane i kwarc)
Silicon nitride nanoparticles, (alpha and amorphous) Nanocz±stek azotku krzemu, (alfa i amorficzny)
Silicon nitride- Yttrium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku itru azotków krzemu
Silicon nitride- Yttrium oxide- Aluminum oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku aluminium azotków itru tlenkiem krzemu
Silicon oxide nanoparticles (SiOx and SiO2) Nanocz±stki tlenku krzemu (SiOx i SiO2)
Silver nanoparticles Nanocz±stki srebra
Specialty nanoparticles Specjalne nanocz±stki
Stainless steel nanoparticles (316L) Nanocz±stki ze stali nierdzewnej (316L)
Strontium carbonate nanoparticles Nanocz±stki węglan strontu
Strontium titanate nanoparticles Nanocz±stki tytanianu strontu
Talc nanoparticles Nanocz±stki talk
Tantalum nanoparticles Nanocz±stki tantalowe
Terbium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku Terb
Tin nanoparticles Nanocz±stki Cyna
Tin oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku cyny
Titania nanoparticles Nanocz±stki dwutlenku tytanu
Titanium nanoparticles Nanocz±steczki tytanu
Titanium carbide nanoparticles Nanocz±stki węglika tytanu
Titanium carbo-nitride nanoparticles Nanocz±steczki tytanu karbo-azotku
Titanium diboride nanoparticles Nanocz±stki dwuborek tytanu
Titanium dioxide nanoparticles, anatase grade Nanocz±stki dwutlenku tytanu, klasa anatazowa
Titanium dioxide nanoparticles, rutile grade Nanocz±stki dwutlenku tytanu, rutylu klasy
Titanium nitride nanoparticles Nanocz±stek azotku tytanu
Titanium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku tytanu
Tungsten nanoparticles Nanocz±stki wolframu
Tungsten carbide nanoparticles Nanocz±stki węglika wolframu
Tungsten carbide- cobalt nanoparticles Nanocz±stek kobaltu wolframu carbide-
Tungsten oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku wolframu
Vanadium oxide nanoparticles (VO, V2O3 & V2O5) Nanocz±stki tlenku wanadu (VO, V2O3 i V2O5)
Yellow iron oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku żelaza żółty
Yttria nanoparticles Nanocz±stki tlenku itru
Yttria stabilized zirconia nanoparticles Nanocz±stki tlenku cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru
Yttrium nanoparticles Nanocz±stki itru
Yttrium- aluminum oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku Yttrium- aluminiowe
Yttrium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku itru
Zinc nanoparticles Nanocz±stki cynku
Zinc iron oxide nanoparticles Cynk nanocz±stki tlenku żelaza
Zinc oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku cynku
Zinc sulfide nanoparticles Nanocz±steczki siarczku cynku
Zirconia nanoparticles Nanocz±stki tlenku cyrkonu
Zirconium nanoparticles Nanocz±stki cyrkonu
Zirconium dioxide nanoparticles (Monoclinic or CaO, CeO2 and Y2O3 stabilized) Nanocz±stki dwutlenku cyrkonu (jednosko¶ny lub CaO, CeO2 i Y2O3 stabilizowany)
Zirconium oxide nanoparticles Nanocz±stki tlenku cyrkonu
Zirconium silicate nanoparticles Nanocz±stki krzemianu cyrkonu

 • Nanoparticle / Nanopowder Grades Available- Special Note: Stopnie nanocz±stek / nanoproszek warto¶ciowe dostępne Uwaga specjalna:

Other chemistries can be custom manufactured to your chemical specification Inne chemiczne produkowane na zlecenie można do specyfikacji chemicznej

 • Nanoparticle / Nanopowder Physical Properties Usually Available: Nanocz±stek / nanoproszek Własno¶ci fizyczne zazwyczaj dostępne:

3 to 400 nanometers 3 do 400 nanometrów

 • Nanoparticle / Nanopowder Typical Applications: Nanocz±stek / nanoproszek Typowe zastosowania:

1) Nanostructures, coatings, and fillers 1) nanostruktur, powłok i wypełniacze

2) Some of the most successful commercial nanoparticle / nanopowder applications effective January 2009 are: 2) Niektóre z najbardziej udanych zastosowań nanocz±stek handlowa / nanoproszek skutecznych stycznia 2009 to:

a) Drug delivery - nanoparticles for absorption through the skin and eyes (far more pleasant than injections), and for inhalation, to avoid stomach enzymes - which fortunately don't exist in the lungs - destroying drugs; a) dostawa leków - nanocz±stki dla absorpcji przez skórę i oczy (znacznie bardziej przyjemne niż zastrzyki) i do inhalacji, aby unikn±ć enzymy żoł±dkowe - co na szczę¶cie nie ma w płucach - niszczenie narkotyków; nanocapsules for delayed release; nanokapsułki o opóĽnionym uwalnianiu; and dendrimers for drug delivery. i Dendrymery dla dostarczania leków.

b) Solar energy - tougher, more efficient solar cells are already under development, with the promise of drastic cost reductions on the horizon. b) Energia słoneczna - trudniejsze, bardziej wydajne ogniwa słoneczne s± już w fazie rozwoju, z obietnic± drastycznych redukcji kosztów na horyzoncie. Some will even produce hydrogen. Niektórzy nawet produkować wodór.

c) Fuel cells - the NEC hopes to have these on the market in 2003/2004, though let's see what happens the next time I try to take enough methanol on a plane from Madrid to Tokyo to run my laptop, PDA and MP3 player. c) Ogniwa paliwowe - NEC ma nadzieję, że to się na rynku w latach 2003/2004, ale zobaczymy, co się stanie, następnym razem postaram się zabrać wystarczaj±c± ilo¶ć metanolu na samolot z Madrytu do Tokio, aby uruchomić laptopa, PDA i odtwarzacz MP3.

d) Display technologies and e-paper - a competitive area, with e-paper and carbon-nanotube-based field-emission displays expected to be slugging it out with liquid-crystal displays (with carbon-nanotube-based backlights, of course) in the next two years. d) technologie wy¶wietlania i e-papier - powierzchnia konkurencyjne, z e-papieru i nanorurek węglowych na bazie wy¶wietlaczy pola emisji przewidywanych do ugniatanie go z wy¶wietlaczy ciekłokrystalicznych (z pod¶wietleniem nanorurek węglowych na bazie, oczywi¶cie) w ci±gu najbliższych dwóch lat.

e) Nanotubes - both as raw materials and as products. e) Nanorurki - zarówno surowców jak i wyrobów. Multiwalled nanotubes, the cheap and dirty kind, are already going into composites, producing not much in terms of structural improvements but increasing conductivity at much lower filler loads. Multiwalled nanorurki, tani i brudny rodzaju, s± już wchodz±c kompozytów, produkcja nie wiele w zakresie poprawy struktury, ale zwiększaj±c przewodno¶ć przy znacznie niższych obci±żeń wypełniacza. Single-walled nanotubes will have a much bigger effect in the longer term. Jedno¶cienny nanorurki będzie miał znacznie większy wpływ w dłuższej perspektywie.

f) Catalysis - or old nanotech as people in the industry call it. f) Kataliza - czy stary nanotechnologii, jak ludzie w branży nazwać. This has a huge potential geopolitical impact, especially after recent developments in the energy business. To ma ogromny potencjalny wpływ geopolityczne, szczególnie po ostatnich wydarzeniach w branży energetycznej.

g) Nanocomposites - mainly clay-based for structural applications(increased strength) or with novel properties. g) Nanokompozyty - głównie z gliny do zastosowań konstrukcyjnych (zwiększona wytrzymało¶ć) lub nowych wła¶ciwo¶ciach. These are already penetrating the automotive and aerospace industries. S± już penetruj±c przemy¶le samochodowym i lotniczym.

h) Storage technologies - watch out for Millipede, magnetic random access memory (RAM), nanotube RAM and terabyte hard drives in the next few years. h) technologie bagażu - uważaj na Millipede, pamięć o dostępie swobodnym magnetycznego (RAM), pamięć RAM i nanorurek dyski twarde terabajt w ci±gu najbliższych kilku lat.

i) Nanocrystalline bulk materials, or steels containing nanoparticulates - some companies are already using steel with nanoparticulate carbon added during the rolling process. i) materiały Nanokrystaliczny zbiorczej lub stali zawieraj±ce nanocz±stki - niektóre firmy s± już przy użyciu stali z węglem nanocz±stkowej dodanej w procesie walcowania.

j) Coatings - extra hard or with special properties, such as being electrochromic or self-cleaning, are under investigation by everyone from car manufacturers to architects. j) Opakowania - ekstra twarde lub o specjalnych wła¶ciwo¶ciach, na przykład jako electrochromic lub samooczyszczaj±ce, s± badane przez każdego z producentów samochodów do architektów.

k) Sensors - bio and chemical sensors made from nanowires andnanotubes are hot property following the September 11 plane crashes. k) Czujniki - Czujniki biologiczne i chemiczne wykonane z nanodrutów andnanotubes s± gor±ce nieruchomo¶ci po 11 wrze¶nia katastrof lotniczych.

l) Bioanalysis - devices using atomic force microscopes and quantum dots are already being readied for market. l) Bioanalizy - urz±dzenia za pomoc± mikroskopów sił atomowych i kropki kwantowe s± już przygotowany do rynku.

m) Textiles - nanofibres in stain-resistant trousers are already available, with electrospun nanofibres and nanotube-enhanced fibers coming soon. m) w Przemysł włókienniczy - nanowłókna odporny na plamy spodnie s± już dostępne, z nanowłókna Elektrowłókna i nanorurki włókna podwyższonym wkrótce.

n) Cosmetics and sun screen products n) Ekran produkty kosmetyczne i słońce

 • Nanomaterial Industry Outlook: Nanomateriały Industry Outlook:

"Global nanomaterial demand will rise 21 percent annually through 2013. Health care will surpass electronics as the largest market in value terms by 2013, while the energy market grows the fastest. The US, Western Europe and Japan will remain the largest markets, while demand in China leads gains". "Globalny popyt wzro¶nie nanomateriałów 21 procent rocznie przez 2013. Ochrona zdrowia przekroczy elektronikę jak największego rynku w ujęciu warto¶ciowym w 2013 r, podczas gdy rynek energii ro¶nie najszybciej. USA, Europie Zachodniej i Japonii pozostanie największych rynków, podczas gdy popyt w Chinach prowadzi zyski ". Source: Freedonia Group ¬ródło: Freedonia Grupa

 • Nanoparticle / Nanopowder TSCA (SARA Title III) Status: Nanocz±stek / nanoproszek Spis (SARA Tytuł III) Status:

Varies. Zmienia. For further information please call the EPA at +1.202.554.1404 Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z EPA w +1.202.554.1404

 • Nanoparticle / Nanopowder Health & Safety Notice: Nanocz±stek / nanoproszek BHP Wskazówka:

1) Before using nanoparticles or nanopowders, the user shall determine the suitability of the product for its intended use, and user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith. 1) Przed zastosowaniem nanocz±stek lub nanoproszków, użytkownik powinien okre¶lić przydatno¶ć produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, a użytkownik ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialno¶ć z tym zwi±zan±.

2) Please visit and read this excellent " Approaches To Safe Nanotechnology " document from the CDC & NIOSH 2) Proszę odwiedzić i przeczytać to doskonałe " podej¶cia do Bezpieczne Nanotechnology "dokument z CDC i NIOSH

3) With the publication of the " Approaches to Safe Nanotechnology " document, NIOSH hopes to: raise awareness of the occupational safety and health issues involved with nanotechnology; 3) Wraz z publikacj± " Podej¶cia do Bezpieczne Nanotechnology "dokument, NIOSH ma nadzieję na: zwiększenie ¶wiadomo¶ci zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy zwi±zanych z nanotechnologi±; make recommendations on occupational safety and health best practices in the production and use of nanomaterials; zalecenia dotycz±ce bezpieczeństwa i higieny pracy najlepszych praktyk w zakresie produkcji i wykorzystania nanomateriałów; facilitate dialogue between NIOSH and its external partners in industry, labor and academia; ułatwienia dialogu między NIOSH i jej partnerów zewnętrznych w branży, pracy i nauki; respond to requests for authoritative safety and health guidelines; odpowiada na wnioski o autorytatywnych wytycznych bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; and, identify information gaps and areas for future study and research. oraz identyfikowanie luk informacyjnych i obszary przyszłych studiów i badań.

4) You can contact the Center For Disease Control (CDC) at +1–800–232–4636 or by email at: < 4) Możesz skontaktować się z Centrum Kontroli Chorób (CDC) w + 1-800-232-4636 lub e-mailem pod adresem: < This e-mail address is being protected from spambots. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj±cymi. You need JavaScript enabled to view it W przegl±darce musi być wł±czona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć .> .>

 • NIOSH / CDC Good Handling Practices- Nanoparticles: NIOSH / CDC Praktyk nanocz±stek odpowiedniego obchodzenia się:

Visit this External NIOSH Link OdwiedĽ tę NIOSH link zewnętrzny

 • Safety Of Manufactured Nanomaterials: Bezpieczeństwa produkowanych nanomateriałów:

Visit this External OECD Link OdwiedĽ ten link zewnętrzny OECD

 
Related Articles : Powi±zane Artykuły:
» Chalcogenide Materials from READE » Materiały sól tlenowca z Reade
» Bismuth Ferrite (BiFe03) from READE » Bizmut ferrytowe (BiFe03) z Reade
» Fumed Silica Powder (SiO2) from READE » Puder krzemionka (SiO2) z Reade
» Titanium Alloys (powder, sheet, rod, wire, ingot) from READE » stopów tytanu (proszek, blacha, pręt, drut, sztabki) z Reade
» Silicon Nitride Powder (Si3N4) from READE » azotku krzemu w proszku (Si3N4) z Reade
» Silicon (Si) Metal & Powder, Crystalline, from READE » Krzem (Si) Metal & Powder, krystaliczny, z Reade
» Graphene Oxide (GO) Dispersion, Flake & Powder from READE » tlenek grafenu (GO) dyspersji, Flake i Proszek z Reade
» Silicon Nanotubes (SiNTs) from READE » Silicon Nanorurki (SiNTs) z Reade
» Carbon Aerogels / Nanogels from READE » Carbon Aerożele / Nanogels z Reade
» Filtration Media, Inorganic, Water & Soil from READE » filtracji mediów, nieorganiczna, wody i gleby z Reade

Click on blue links below for related keyword searches > Kliknij na linki poniżej, aby niebieski zwi±zanych wyszukiwania słów kluczowych>
| nanoparticles | nanopowder | nanophase | nanocrystal | nanoparticle | nanodots | nanomaterial | nanostructures | molecular structure | granular crystals. Struktura | ziarniste kryształy. nanocups | nanoelements | nanoalloys | nanoborides | nanocarbides | nanonitrides | nanophosphides | nano sulphides | nanooxides | nanorare-earth oxides | nanodispersions | Alumina nanoparticles | aluminum nanoparticles | Aluminum nitride nanoparticles | Aluminum oxide nanoparticles | (alpha & gamma) | Antimony oxide nanoparticles | Antimony pentoxide nanoparticles | Antimony tin oxide nanoparticles | Barium sulfate nanoparticles | Barium titanate nanoparticles | Bismuth oxide nanoparticles | Boron nanoparticles | Boron nitride nanoparticles | Brass nanoparticles | Calcium carbonate nanoparticles | Calcium chloride nanoparticles | Calcium oxide nanoparticles | Carbon nanoparticles | Carbon black nanoparticles | Ceramic nanoparticles | Ceria nanoparticles; nanocups | nano-cz±steczek | nanoalloys | nanoborides | nanocarbides | nanonitrides | nanophosphides | Siarczki nano | nanooxides | tlenki nanorare-earth | nanodispersions | tlenku glinu nanocz±stki | nanocz±stki aluminiowe | nanocz±stki azotek glinu | nanocz±stki tlenku aluminium | (alfa i gamma) | nanocz±steczki tlenku antymonu | antymonu nanocz±stki pentanolan | antymonu nanocz±stki tlenku cyny | Barium nanocz±stki siarczan | Barium nanocz±stki tytanianu | bizmutu nanocz±stki tlenku | nanocz±stki boru | azotku boru nanocz±stki | nanocz±stki Mosi±dz | nanocz±stki Węglan wapnia | nanocz±stki Chlorek wapnia | nanocz±stki tlenku wapnia | nanocz±stkami węgla | Sadza nanocz±stki | Ceramiczne nanocz±stki | nanocz±stki tlenku ceru; Ceria nanoparticles | samarium doped; Nanocz±stki tlenku ceru | samar domieszk±; Cerium nanoparticles | Cerium oxide nanoparticles; Nanocz±stki ceru | nanocz±stki tlenku ceru; Chromium oxide nanoparticles (CrO3 & Cr2O3); Nanocz±stki tlenku chromu (CrO3 i Cr2O3); Cobalt nanoparticles; Nanocz±stki kobaltu; Cobalt iron oxide nanoparticles; Kobalt nanocz±stki tlenku żelaza; Cobalt oxide nanoparticles (CoO & Co3O4); Nanocz±stki tlenku kobaltu (COO & Co3O4); Cobalt-zinc iron oxide nanoparticles; Kobalt-cynkowe nanocz±stki tlenku żelaza; Copper nanoparticles | Copper oxide nanoparticles; Nanocz±stki miedzi | nanocz±stki tlenku miedzi; Copper oxide nanoparticles (Cu0); Nanocz±stki tlenku miedzi (CU0); Diamond nanoparticles; Nanocz±stki diamentowe; Dysprosium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku Dysproz; Erbium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku Erb; Europium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku Europ; Ferric oxide nanoparticles | amorphous; Nanocz±stki tlenku żelaza | amorficzny; Fluorescent nanoparticles | Gadolinium oxide nanoparticles; Fluorescencyjne nanocz±stki | nanocz±stki tlenku gadolinu; Gold nanoparticles; Nanocz±stki złota; Graphite nanoparticles | Hafnium oxide nanoparticles | Hastelloy nanoparticles (C276); Nanocz±stki grafitu | nanocz±stki tlenku hafnu | Hastelloy nanocz±stki (C276); Hematite nanoparticles (Fe2O3)- (alpha | beta | amorphous | epsilon | and gamma); Nanocz±stki hematyt (Fe2O3) - (alfa | beta | amorficzna | epsilon | i gamma); Indium nanoparticles | Indium hydroxide nanoparticles | Indium oxide nanoparticles; Indu nanocz±stki | indu nanocz±stki wodorotlenek | indu nanocz±stki tlenku; Indium tin oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku cyny indu; Iron nanoparticles | Iron-cobalt alloy nanoparticles; Metalowe nanocz±stki | nanocz±stek kobaltu ze stopów żelaza; Iron-nickel alloy nanoparticles; Nanocz±stki niklu stopów żelaza; Iron oxide nanoparticles | Iron oxide nanoparticles | Fe203 (alpha & gamma) | Iron oxide nanoparticles | Fe304 | Iron oxide nanoparticles | transparent; Nanocz±stki tlenku żelaza | nanocz±stki tlenku żelaza | Fe203 (alfa i gamma) | nanocz±stki tlenku żelaza | Fe304 | nanocz±stki tlenku żelaza | przejrzyste; Iron sulphide nanoparticles | Lanthanum nanoparticles | Lanthanum oxide nanoparticles; Metalowe nanocz±steczki siarczku | lantanu nanocz±stki | nanocz±stki tlenku lantanu; Lead oxide nanoparticles | Lithium manganese oxide nanoparticles | Lithium titanate nanoparticles | Lithium titanium oxide nanoparticles | Lithium vanadium oxide nanoparticles | Luminescent nanoparticles | Magnesia nanoparticles; Nanocz±stki tlenku ołowiu | nanocz±stki tlenku manganu | nanocz±stki tytanianu litowo | nanocz±stki tlenku tytanu litowo | nanocz±stki tlenku wanadu litowo | nanocz±stki luminescencyjne | Magnesia nanocz±stki; Magnesium nanoparticles | Magnesium oxide nanoparticles | Magnetic nanoparticles; Nanocz±stki magnezu | nanocz±stki tlenku magnezu | nanocz±stki magnetyczne; Magnetite nanoparticles (Fe3O4) | Manganese nanoparticles | Manganese oxide nanoparticles; Nanocz±stki magnetytu (Fe3O4) | Mangan nanocz±stki | nanocz±stki tlenku manganu; Molybdenum nanoparticles | Molybdenum oxide nanoparticles | Montmorillonite clay nanoparticles | Nanoparticle dispersions; Nanocz±stki molibdenu | nanocz±stki tlenku molibdenu | glinkę montmorylonitow± nanocz±stki | dyspersji nanocz±stek; Nanodots | Nanofiber | Nanometals; Nanodots | nanowłókien | Nanometals; Nanoparticle oxide suspensions | Nanoparticles | conductive; Zawiesin tlenku nanocz±stek | Nanocz±stki | przewodz±ce; Nanoparticles | custom chemistry | Nanoparticles | doped; Nanocz±stki | zwyczaj chemia | Nanocz±stki | domieszk±; Nanoparticles | lubricant grades | spherical; Nanocz±stki | klas smarów | kulisty; Nanoparticles | magnetic; Nanocz±stki | magnetycznego; Nanoparticles | other; Nanocz±stki | inne; Nanosheet; Nanosheet; Nanoshells; Nanoshells; Nanowire; Nanodrutu; Neodymium oxide nanoparticles | Nickel nanoparticles; Nanocz±stki tlenku neodymu | nanocz±stki niklu; Nickel iron oxide nanoparticles | Nickel oxide nanoparticles (NiO & Ni2O3); Nikiel tlenek żelaza nanocz±stki | nanocz±stki tlenku niklu (NiO i Ni2O3); Nickel- titanium nanoparticles | Nickel- zinc iron oxide nanoparticles; Nanocz±stki niklu tytanowe | niklowo nanocz±stki tlenku żelaza cynku; Niobia nanoparticles; Nanocz±stki Niobia; Niobium nanoparticles | Niobium oxide nanoparticles; Nanocz±stki niobu | nanocz±stki tlenku niobu; Palladium nanoparticles; Nanocz±stek palladu; Platinum nanoparticles | Platinum - silver nanoparticles; Nanocz±stki platyny | Platinum - nanocz±stki srebra; Praseodymium oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku prazeodymu; Ruthenium nanoparticles | Samarium oxide nanoparticles; Rutenu nanocz±stki | nanocz±stki tlenku samaru; Silica nanoparticles; Nanocz±stki krzemionki; Silicon nanoparticles | Silicon carbide nanoparticles | (beta & amorphous); Nanocz±steczki krzemu | węglika krzemu nanocz±stki | (beta-amorficzne); Silicon dioxide nanoparticles | (fused & quartz); Nanocz±stki ditlenku krzemu | (fuzji i kwarcu); Silicon nitride nanoparticles | (alpha & amorphous); Nanocz±stek azotku krzemu | (alfa i amorficzny); Silicon nitride- Yttrium oxide nanoparticles | Silicon nitride- Yttrium oxide- Aluminum oxide nanoparticles; Azotków krzemu nanocz±stki tlenku itru | nanocz±stki tlenku aluminium azotków krzemu; tlenkiem itru Silicon oxide nanoparticles (SiOx & SiO2); Nanocz±stki tlenku krzemu SiO2 (SiOx), i Silver nanoparticles; Nanocz±stki srebra; Specialty nanoparticles | Stainless steel nanoparticles (316L); Nanocz±stki specjalistyczne | nanocz±stki ze stali nierdzewnej (316L); =Strontium carbonate nanoparticles | Strontium titanate nanoparticles; = strontu nanocz±stki węglanowe | strontu nanocz±stki tytanianu; Talc nanoparticles; Nanocz±stki talk; Tantalum nanoparticles | Terbium oxide nanoparticles; Tantal nanocz±stki | nanocz±stki tlenku Terb; Tin nanoparticles; Nanocz±stki cyny; Tin oxide nanoparticles | Titania nanoparticles; Nanocz±stki tlenku cyny | nanocz±stki Titania; Titanium nanoparticles; Nanocz±steczki tytanu; Titanium carbide nanoparticles | Titanium carbo-nitride nanoparticles; Nanocz±stki węglika tytanu | tytanu nanocz±stek azotku; karbo- Titanium diboride nanoparticles; Nanocz±stki dwuborek tytanu; Titanium dioxide nanoparticles | anatase grade | Titanium dioxide nanoparticles | rutile grade | Titanium nitride nanoparticles; Nanocz±stki dwutlenku tytanu | klasy anatazowy | nanocz±stki dwutlenku tytanu | klasy rutylu | nanocz±stek azotku tytanu; Titanium oxide nanoparticles | Tungsten nanoparticles | Tungsten carbide nanoparticles | Tungsten carbide- cobalt nanoparticles | Tungsten oxide nanoparticles | Vanadium oxide nanoparticles (VO | V2O3 & V2O5) | Yellow iron oxide nanoparticles | Yttria nanoparticles; Nanocz±stki tlenku tytanu | nanocz±stki Wolfram | węglika wolframu nanocz±stki | Wolfram carbide- nanocz±stki kobaltu | nanocz±stki tlenku wolframu | nanocz±stki tlenku wanadu (VO | V2O3 i V2O5) | Żółte nanocz±stki tlenku żelaza | nanocz±stki tlenku itru; Yttria stabilized zirconia nanoparticles | Yttrium nanoparticles | Yttrium- aluminum oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru | nanocz±stek itru | Yttrium- nanocz±stki tlenku glinu; Yttrium oxide nanoparticles | Zinc nanoparticles | Zinc iron oxide nanoparticles; Nanocz±stki tlenku itru | nanocz±stki Cynk | Cynk nanocz±stki tlenku żelaza; Zinc oxide nanoparticles | Zinc sulfide nanoparticles | Zirconia nanoparticles; Cynk nanocz±stki tlenku | nanocz±stki siarczek cynku | nanocz±stki tlenku cyrkonu; Zirconium nanoparticles | Zirconium dioxide nanoparticles (Monoclinic or CaO | CeO2 & Y2O3 stabilized) | Zirconium oxide nanoparticles | Zirconium silicate nanoparticles | Nanocz±stki cyrkonu | nanocz±stki dwutlenku cyrkonu (jednosko¶ny lub CaO | CeO2 i Y2O3 stabilizowany) | nanocz±stki tlenku cyrkonu | nanocz±stki krzemianu cyrkonu |

Translate Tłumaczyć

Angielski Francuski Niemiecki Włoski Portugalski Hiszpański

Text Resize Zmień rozmiar tekstu

Request a quote from READE Advanced Materials
READE Science and Technology Bookstore

Join Us On... Doł±cz do nas na ...

Join us on The Nanomaterials Society

Follow Us On... ¦ledĽ Nas Na ...

Follow our updates on Twitter